Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba i tkiva, kao i estetskom i funkcionalnom rehabilitacijom usne duplje. Koristeći najsavremenije materijale, kao i digitalne tehnologije, moguće je izaći u susret skoro svim estetskim zahtevima pacijenta. 

Izgubljene zube moguće je nadoknaditi fiksnim, kao i mobilnim nadoknadama, u zavisnosti od broja izgubljenih zuba, kao i njihovog stanja i rasporeda . Izgubljene zube moguće je nadoknaditi i ugradnjom implantata, čime se stvaraju uslovi za izradu najsavremenijih zubnih nadoknada, koje su funkcionalno i estetski savršene čak i najzahtevnijim pacijentima.

U našoj ordinaciji, radimo sve vrste fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada:

  • bezmetalne krunice i mostove
  • metalo-keramičke krunice i mostove
  • skeletirane proteze
  • skeletirane proteze u kombinaciji sa krunicama ili mostovima, sa veznim elementima (atečmenima)
  • valplast-elasticne proteze bez žicanih kukica izuzetnih estetskih karakteristika
  • parcijalne pločaste (akrilatne) proteze
  • totalne proteze
  • fiksne nadoknade na implantima