Ova oblast podrazumeva uklanjanje inficirane ili inflamirane (upaljene) pulpe - nerva zuba, obradom kanala korena uspevamo da izlečimo zub, sačuvamo ga u vilici i pacijenta lišimo jakog bola.

Ove intervencije vršimo uz primenu anestezije - bez bolova.

Posedujemo najsavremeniju aparaturu pomoću koje izuzetno precizno merimo dužinu kanala korena zuba, što pacijentu omogućava maksimalno precizno punjenje kanala korena, a u cilju očuvanja korenskog dela zuba i mogućnost nadograđivanja kruničnog dela.